CwaneMysli

33 teksty – auto­rem jest Cwa­neMys­li.

Już Kobieta Nie Mała Cwaniara

Pat­rząc w przeszłość wstydzę się wielu rzeczy
To dob­rze, daw­ne cza­sy nau­czyły mnie
Jak dob­rze jest mieć No­we Życie, Go przy so­bie i czer­pać siłę
Z te­go, kim się jest te­raz bez pot­rze­by im­po­nowa­nia komukolwiek 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 25 sierpnia 2015, 15:43

Mie­szam Ci w głowie.
Czu­jesz to.
Nic nie mówisz.
Lu­bisz to. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 kwietnia 2014, 10:43

Os­tatnio nie pot­ra­fię spo­koj­nie zasnąć odkąd usłyszałam Two­je imię w us­tach ko­goś, kto widział Cię tyl­ko prze­lot­nie. Wys­tar­czy, że usłyszę coś o To­bie i znów dzień, tydzień, miesiąc wyjęty z życiory­su, stra­cony na łyka­niu re­lanium, by wy­ciszyć mo­je myśli.
Cho­ler­ne myśli i bos­kie relanium. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 kwietnia 2014, 00:05

Os­tatnio po­myślałam, że czas zacząć po­woli układać swo­je życie,
Więc poukładałam ub­ra­nia w szafie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 lutego 2014, 10:48

Tak so­bie myślę, czy Two­je myśli biegną właśnie do mnie...? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 sierpnia 2013, 15:32

Nie ut­rudniaj­my tyl­ko ułat­wiaj­my życie tym, którzy swe­go nieba nie szu­kają na Ziemi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 listopada 2011, 23:00

Cze­go pragnę w życiu?
Częściej budzić się niż zasypiać... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 listopada 2011, 17:55

Nie jes­tem tą, którą widzisz.
Jes­tem dokład­nie tą, której nie dostrzegasz. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 listopada 2011, 22:01

Nie zmienił się, da­lej jest dupkiem.
Ja - naiw­na blon­dynka wierząca w każde je­go słowo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 listopada 2011, 22:33

Mam dość roz­gląda­nia się na bo­ki pod­czas burzy uczuć
i cze­kania na to, z której stro­ny mnie uderzy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 listopada 2011, 14:29

CwaneMysli

Hedonistka.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CwaneMysli

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 sierpnia 2015, 15:43CwaneMysli do­dał no­wy tek­st Już Ko­bieta Nie Mała [...]